موقعیت در سایت : Skip Navigation Links اطلاعیه پژوهشی - پروژه
1397/02/03
قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال دوم 97-96

به اطلاع کلیه دانشجویان فوق می رساند، تعداد اعضای هر گروه 3 نفر می باشد. (در صورت صلاحدید استاد مربوطه و شرایط خاص گروه پروژه می تواند 2 نفره تعریف شود). در انتخاب عنوان ارائه شده توسط اساتید محترم پروژه دقت نمایید. هیچ تغییر و مغایرتی نباید در عنـوان پیشنهادی و عنوان ثبت شده در فرم ها باشد. فرم ثبت نام پروژه را از فایل پیوستی که همراه این جداول آمده است دریافـت کرده (فـرم در انتشـارات دانشکده، طبقه همکف موجود می باشد)هر 3 نفر باید یک فرم را دریافت نمـوده، پس از تکمیـل کلیـه ی اطلاعات خواسته شده در فرم، استاد و عنوان مربوط به همان استاد را انتخاب کرده ، با توجه به زمان اعلام شده ی اساتید در دانشگاه نسبت به تایید و امضاء فرم توسط استاد مورد نظر اقـدام نماییـد. لازم به ذکـر است که کلیه ی گزینه ها باید تکمیل شود. فرم را پس از امضاء به خانم مرادی تحویل دهید . از تمامی دانشجویان محترم درخواست می شود، استاد و عنوان پروژه های پیشنـهادی خود را با توجـه بـه رشته و گرایش تحصیلی خود انتخاب کنند . هرگونه مغایرت در این امر باعث پذیرفته نشدن فرم ثبت نام آنها خواهد بود. مهلت تحویل فرم ها پس از امضای استاد پروژه به امور پژوهشی تا پایان وقـت اداری روز چهارشنبه 1397/02/05 خواهد بود. عدم تحـویل فرم مـورد نظر به امـور پژوهشی به عنـوان انصراف از پروژه تلقی خواهد شد. •زمان اتمام و تحویل مستندات پروژه ها تا 10/ 04/ 1397 می باشد. که متعاقبـاً کلیه ی مراحـل به دانشجویان اعلام خواهد شد. دانلود فایل

1396/12/05
زمانبندی جلسات دفاع پروژه(نیمسال مهر96)

دانشجویان، پروژه ومستندات پروژه که مطابق با آیین نگارش می باشد و به تایید استاد پروژه رسانده به صورت پرینت شده بدون صحافی، ویک فایل پاورپوینت که شرح پروژه و برنامه های اجرا شده را در برمیگیرد و به تایید استاد پروژه رسیده در روز دفاعیه همراه داشته باشند، دانشجویان روز قبل از جلسه دفاعیه یادآوری وهماهنگی لازم با استاد پروژه را انجام دهند. دانلود فایل

1396/11/21
قابل توجه کلیه دانشجویان درس پروژه ثبت نام مهر 1396

به اطلاع دانشجویان درس پروژه می رساند، جهت اخذ مجوز دفاع و تعیین زمان جلسات دفاع، فرم اتمام پروژه را حداکثر تا تاریخ 96/11/30 به تأیید استاد مربوطه رسانده و به خانم اله مرادی تحویل دهند.

1396/10/02
آیین نگارش پروژه

آیین نگارش پروژه دانلود فایل

1396/07/23
زمانبندی دفاعیه پروژه های تابستان گذشته

دانشجویان فوق فایل پیوست را ملاحظه نمایند. دانلود فایل

1396/07/17
قابل توجه دانشجویان درس پروژه - تابستان گذشته

به اطلاع دانشجویان فوق می رساند، جهت اخذ مجوز دفاع و تعیین زمان جلسات دفاعیه، فرم اتمام پروژه را تا تاریخ 96/07/19 به تأیید استاد مربوطه رسانده و به خانم اله مرادی تحویل دهند.

1396/07/17
قابل توجه دانشجویان درس پروژه - تابستان گذشته

به اطلاع دانشجویان فوق می رساند، جهت اخذ مجوز دفاع و تعیین زمان جلسات دفاعیه، فرم اتمام پروژه را تا تاریخ 96/07/19 به تأیید استاد مربوطه رسانده و به خانم اله مرادی تحویل دهند.

1396/05/15
قابل توجه کلیه دانشجویان پروژه (ثبت نامی تابستان 1396)

به اطلاع کلیه دانشجویان فوق می رساند، اطلاعیه های مربوط به پروژه و کارآموزی فقط و فقط در بخش اطلاعیه های پژوهشی ( امور کارآموزی ، امور پروژه ) در سایت WWW.dpicollege.ir اعلام خواهد شد . به زمان ها و مهلت های داده شده در مورد موارد فوق کاملا توجه نمایید. دریافت و تحویل هر فرمی در زمان و تاریخ اعلام شده میسر میباشد و به فرم هایی که بعد از تاریخ های اعلام شده به امور پژوهشی تحویل داده شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. •از دانشـجویان محترم درخواست می شود به تمامی ضوابط اعلام شده در مورد ثبت نام پروژه توجـه کافـی مبذول نمایند. هرگونه مشکل و مغایرت در فرم ثبت نام گروه های پروژه، متوجه خود دانشجویان خواهد بود. •تعداد اعضای هر گروه 3 نفر می باشد. ( در صورت صلاحدید استاد مربوطه و شرایط خاص گروه پروژه می تواند 2 نفره تعریف شود) •در انتخاب اعضاء گروه دقـت و توجه کافی را به کار ببرید. بعد ازامضاء و تحویل فرم ثبت نام پروژه به امـور پژوهشی، هیچ گونه جابجایی و تغییر در اعضاء گروه، استاد و عنوان انتخاب شده به هر دلیلی امکان پـذیر نمی باشد. •در انتخاب عنوان ارائه شده توسط اساتید محترم پروژه دقت نمایید. هیچ تغییر و مغایرتی نباید در عنـوان پیشنهادی و عنوان ثبت شده در فرم ها باشد.( عناوین پروژه توسط کمیته تخصیص پروژه تایید شده است . به همین دلیل امکان تغییر میسر نمی باشد) •در انتخاب استاد مربوطه توجه کافی داشته باشید. • رم ثبت نام پروژه را از فایل پیوستی که همراه این جداول آمده است دریافـت کرده ( فـرم در انتشـارات دانشکده، طبقه همکف موجود می باشد) هر 3 نفر باید یک فرم را دریافت نمـوده، پس از تکمیـل کلیـه ی اطلاعات خواسته شده در فرم، استاد و عنوان مربوط به همان استاد را انتخاب کرده ، با توجه به زمان اعلام شده ی اساتید در دانشگاه نسبت به تایید و امضاء فرم توسط استاد مورد نظر اقـدام نماییـد.( لازم به ذکـر است که کلیه ی گزینه ها باید تکمیل شود.) •فرم را پس از امضاء به امور پژوهشی تحویل دهید. •از تمامی دانشجویان محترم درخواست می شود، استاد و عنوان پروژه های پیشنـهادی خود را با توجـه بـه رشته و گرایش تحصیلی خود انتخاب کنند. هرگونه مغایرت در این امر باعث پذیرفته نشدن فرم ثبت نام آنها خواهد بود. •مهلت تحویل فرم ها پس از امضای استاد پروژه به امور پژوهشی تا پایان وقـت اداری روز چهارشنبه 18/05/1396 خواهد بود . بعد از این تاریخ هیچ فرمی توسط امور پژوهشی پذیرفته نخواهد شد . عدم تحـویل فرم مـورد نظر به امـور پژوهشی به عنـوان انصراف از پروژه تلقی خواهد شد. •به منظور هماهنگی و راهنمایی دانشجویان با اساتید مربوط به پروژه در طول ترم جـاری هر 2 هفته یک بار، جلسات رفع اشکال و پرسش و پاسخ توسط اساتید گذاشته خواهد شد که متعاقبـاً در امور پژوهشی اعلام می شود.حضور تمامی اعضاء گروه در این کلاس ها الزامی است . عدم حضور به منزله غیبت کلاسـی تلقی خواهد شد. •زمان اتمام و تحویل مستندات پروژه ها تا 30/06/1396 می باشد. که متعاقبـاً کلیه ی مراحـل به دانشجویان اعلام خواهد شد. •در اطلاعیه های پژوهشی، امور پروژه فایل آئین نگارش مستندات پروژه را دانلود کرده و از ابتدای شروع و تدوین پروژه مستندات را مطابق با دستورالعمل تدوین نمایید. •به کلیه ی مراحل فوق توجه و دقت کافی داشته باشید. بروز هرگونه مشکل فقط متوجه خود دانشجو خواهد بود. •دانشجویانی که از ترم بهمن ماه تمدید پروژه شده اند در صورت تمایل و حضور استاد مربوطه در دانشگاه می توانند ادامه ی پروژه ی قبل خود را دنبال نما دانلود فایل

  صفحه ی آخر<<     بعدی <   صفحه 1 از 33  قبلی >   >>صفحه ی نخست
     

COPYRIGHT©2018 مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران
.تمامي حقوق مریوط به مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران می باشد