موقعیت در سایت : Skip Navigation Links اطلاعیه مالی - امور مالی
1395/09/30
ثبت نام وام دانشجویی درنیمسال دوم 96-95

دانشجویانی که متقاضی وام شهریه درنیمسال دوم 96-95 می باشند می بایستی ازتاریخ 95/09/25 لغایت95/11/10 بامراجعه به سامانه صندوق رفاه به آدرس www.swf.ir مراجعه اطلاعات فردی ودرخواست وام خود راثبت نمایند. سپس برای ارائه مدارک لازم واعلام درخواست به امور مالی مرکز طبقه پنجم مراجعه نمایند.یادآوری می گردد توضیحات لازم دربرد مالی دانشکده وجوددارد.

1395/07/11
پرداخت شهریه نیمسال اول 96-95

دانشجویانی که درنیمسال جاری انتخاب واحددارند لطفا تاپایان مهر ماه 15% شهریه راازسامانه سجادو85% شهریه را با کارت خوان مرکز یا بانک تجارت پرداخت وپس ازتائید مالی کارت های دانشجویی رانزد آقای شفتی تمدید اعتبار نمایند.

1395/04/27
پرداخت شهریه نیمسال تابستان 95-94

به اطلاع دانشجویانی که درنیمسال تابستان 95-94 انتخاب واحد دارند میرساند که شهریه 15%را ازسامانه سجاد وبه صورت اینترنتی و85% شهریه راازطریق کارت خوان مرکز حداکثرتاتاریخ06/05/1395 پرداخت نمایند.درغیراین صورت عواقب ناشی ازعدم پرداخت به موقع بعهده شخص دانشجو می باشد.

1395/03/08
تعطیلی امور مالی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند روزیکشنبه 09/03/1395 امور مالی مرکز تعطیل می باشد. لطفاً برای انجام هرگونه کارهای مالی درروزهای اداری آینده مراجعه نمائید.

1394/12/04
پرداخت شهریه نیمسال دوم95-94

باتوجه به نهایی شدن انتخاب واحد نیمسال جاری ، دانشجویان می بایستی شهریه 15%راازسامانه سجادو85%شهریه راازطریق کارت خوان مرکزویابانک تجارت تاپایان روز12/12/1394 پرداخت نمایند وبعدازتایید امورمالی نزد آقای شفتی کارت دانشجویی راتمدید اعتبار نمایند .بدیهی است عواقب ناشی ازعدم پرداخت به موقع بعهده شخص دانشجو می باشد.

  صفحه ی آخر<<     بعدی <   صفحه 1 از 7  قبلی >   >>صفحه ی نخست
     

COPYRIGHT©2011 مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران
.تمامي حقوق مریوط به مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران می باشد