موقعیت در سایت : Skip Navigation Linksصفحه ی اصلی
برگزاری ششمین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت داده پردازی ایران : اسفند ماه 1392
قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز
**اطلاعیه خیلی مهم**
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی
قابل توجه دانشجویان برنامه نویسی تحت وب (استاد محمدیان)
قابل توجه دانشجویان آز شبکه (استاد نفیسه رضایی)
قابل توجه دانشجویان درس پروژه ( استاد دولتی )
پیام تبریک ریاست محترم مرکز به مناسبت روز مهندس پنجم اسفند ماه 1392
اصلاحیه جدید برنامه زمانبندی و درسی (دروس ارایه شده جدید و دروس تکمیل ظرفیت شده) در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92
اطلاعیه مهم ثبت نام دروس جدید ارایه شده و یا دروس تکمیل ظرفیت
اعلام تغییر زمان کلاس درس کنترل پروژه آقای مهندس نصیری
اعلام تغییر زمان کلاس درس مستند سازی آقای مهندس نصیری
اعلام برنامه جدید زمانبندی و درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 مورخ 17/11/92
علام زمان انتخاب واحدنیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 دانشجویان کارشناسی ارشد
اصلاحیه دوم برنامه زمانبندی و درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92
اعلام زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 برای دانشجویان ورودی سال 88 و 89
اصلاحیه برنامه زمانبندی و درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92
اعلام زمان برگزاری کلاس جبرانی درس کارگاه مسیریابی شبکه سرکار خانم عطار زاده
اطلاعیه مهم ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92
اعلام زمان تحویل پروژه های آقای مهندس امی
اعلام زمان برگزاری آزمون میان ترم درس تجارت الکترونیکی آقای مهندس صفوی
اطلاعیه مهم ( قابل توجه دانشجویان گرامی )
قابل توجه دانشجویان درس پروژه
دستورالعمل تهیه گزارش درس کاربینی
اعلام عدم برگزاری کلاسهای روز شنبه آقای مهندس صفوی
اعلام زمان اخذ تعرفه انتخاب واحد و کارت ورود به جلسه امتحان
اعلام زمان شروع کلاسهای عملی درس کاربینی ویژه دانشجویان کارشناسی
اعلام زمان شروع کلاسهای عملی درس کاربینی ویژه دانشجویان کاردانی
اعلام زمان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 93-92
روز دانشجو بر تمامی دانشجویان گرامی مرکز علمی کاربردی شرکت داده پردازی ایران مبارک
اعلام عدم برگزاری کلاسهای روز دو شنبه آقای مهندس سلیمانی
اعلام برنامه زمانبندی و تاریخ شروع کلاسهای درس تربیت بدنی 1 و 2
اعلام برقراری کلاس اخلاق حرفه ای روز چهارشنبه ساعت 8 آقای کرمی در همان روز و ساعت مقرر
اعلام عدم برگزاری کلاسهای روز سه شنبه آقای مهندس امی
اعلام زمان شرکت درکلاس پروپوزال نویسی تخصصی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
اطلاعیه مهم دریافت فرم درخواست کارت دانشجویی
اعلام عدم برگزاری کلاسهای روز شنبه آقای مهندس حیدری
اعلام عدم برگزاری کلاسهای روز یکشنبه آقای مهندس محمدیان
اعلام عدم برگزاری کلاسهای روز شنبه سرکار خانم ابراهیم پور
اعلام عدم برگزاری کلاسهای روز سه شنبه آقای مهندس طاهری جوان
اعلام تعطیلی دانشکده در روز جمعه مورخ 24/08/92
قابل توجه دانشجویان درس پایگاه داده های آقای مهندس فراهانی
اعلام عدم برگزاری کلاسهای روز چهارشنبه آقای مهندس تیرخون
اعلام عدم برگزاری کلاسهای روز شنبه سرکار خانم ابراهیم پور
برگزاری دوره آموزشی مهارت های عمومی تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
تمدید مهلت و آخرین فرصت ثبت نام و حذف و اضافه متاخرین
اعلام عدم برگزاری کلاسهای روز شنبه و سه شنبه آقای مقیمی
اعلام عدم برگزاری کلاس گروه 4 درس الکترونیک دیجیتال آقای مهندس فرخی
اعلام عدم برگزاری کلاس درس مدار واسط گروه 2 آقای مهندس فرخی
قابل توجه دانشجویان درس آز معماری کامپیوتر آقای مهندس فرخی
اعلام عدم برگزاری کلاسهای روز یکشنبه خانم مقدس زاده
اعلام زمان برنامه کلاسی درس فیزیک پیش دانشجویان کاردانی ورودی سال 92
اعلام عدم برگزاری کلاسهای مهندس شمشکی روز سه شنبه مورخ 16/7/92
اعلام تغییر زمان کلاسهای روز دوشنبه آقای مهندس مشهدی ملک
اعلام تغییر نام استاد درس ریاضی گسسته روز سه شنبه ساعت 10/15 الی 50/16
اعلام تغییر نام استاد درس ریاضی پیش روز سه شنبه ساعت 30/13 الی 15
اعلام زمان برنامه کلاسی درس فیزیک پیش دانشجویان کاردانی ورودی سال 92
اعلام عدم برگزاری کلاسهای روز شنبه آقای مهندس صفوی
اعلام زمان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی93-92 ( ویژه دانشجویان قبل از ورودی سال 92 )
اعلام برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول 93-92
اعلام تغییر زمان کلاسهای درس کارگاه کامپیوتر روز یکشنبه آقای مهندس اسکندری
اعلام تغییر زمان کلاسهای روز سه شنبه آقای مهندس امید مقدمی
اعلام تغییر زمان کلاسهای روز یکشنبه آقای مهندس امید مقدمی
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ( ورودی های سال 91و92)
اعلام عدم برگزاری کلاسهای سرکار خانم پیامی
برگزاری جشن دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی جدید : مهرماه 1392
قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز به جز دانشجویان ورودی سال 92
اعلام عدم برگزاری کلاس درس بانک اطلاعات کاربردی سرکار خانم نفیسه رضایی
اعلام برنامه درسی و زمانبندی کلاسهای دانشجویان کاردانی ورودی جدید ( ورودی سال 92 )
اعلام برنامه درسی و زمانبندی کلاسهای دانشجویان کارشناسی ورودی جدید ( ورودی سال 92 )
اعلام آخرین زمان ثبت نام متاخرین
اعلام زمان شروع کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی 93-92
اعلام زمان انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود ( ورودی سال 92 )
فایل تصحیح شده واحدهای درسی و زمانبندی کلاسهادر نیمسال اول 93-92
اعلام زمان و مكان برگزاري كلاسهاي عملي درس كاربيني آقاي قربانيان
اعلام زمان برگزاری آزمون معرفی به استاد آقای تجلیان
اطلاعیه مهم دریافت فرم درخواست کارت دانشجویی
اعلام اتمام کلاسهای تئوری درس کاربینی آقای مهندس قربانیان
اعلام زمان برگزاری کلاس رفع اشکال دروس زبان تخصصی و ارتباط و انتقال داده های آقای تیرخون
اعلام زمان برگزاری کلاس جبرانی دروس ریاضی پیش و ریاضی عمومی آقای تجلیان
اعلام زمان برگزاری کلاس جبرانی درس آزپایگاه داده های خانم مقدس زاده
فراخوان انتخاب مولف برای تدوین کتاب های دروس مهارت مشترک دانشگاه جامع علمی - کاربردی
اعلام عدم برگزاری کلاس جبرانی درس آز پایگاه داده های خانم مقدس زاده در روز شنبه
اعلام زمان اخذ پروژه های درس زبان تخصصی Ict و ارتباط داده های آقای تیرخون
اعلام زمان کلاس رفع اشکال دروس ریاضی عمومی و ریاضی پیش آقای تجلیان
اعلام زمان کلاس جبرانی درس کارگاه برق آقای مهندس مشهدی ملک
اعلام زمان کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات آقای تجلیان
اعلام زمان کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی آقای مهندس دولتی
اعلام زمان کلاس جبرانی درس آز پایگاه داده های خانم مقدس زاده
اعلام زمان امتحان پایان ترم دوره تابستان درس آز پایگاه داده های خانم مقدس زاده
اعلام زمان امتحان پایان ترم دوره تابستان درس آز پایگاه داده های خانم مقدس زاده
اعلام زمان کلاس رفع اشکال دروس ریاضی گسسته و ریاضی مهندسی آقای پروین
اعلام عدم برگزاری کلاس های درس آقای دولتی روز شنبه مورخ 1392/05/26
اعلام زمان کلاس جبرانی درس کنترل خطی و مدار الکتریکی آقای مهندس حیدری
اعلام عدم برگزاری کلاس درس کارآفرینی آقای دولت آبادی
اعلام زمان کلاس جبرانی درس تجزیه تحلیل سیستم و کارگاه مدل سازی سیستم خانم اسماعیلی
اعلام زمان کلاس جبرانی درس مدیریت فناوری اطلاعات آقای مهندس موسوی
اطلاعیه تغییر زمان روز سه شنبه درس کاربینی
اعلام زمان کلاسهای جبرانی درس آمار و احتمالات آقای تجلیان
اعلام زمان کلاسهای جبرانی درس تاریخ تحلیلی اسلام خانم نژاد محمدی
اعلام زمان اتمام کلاسهای دوره تابستان سال تحصیلی 92-91
اطلاعیه زمان شروع کلاس های درس کاربینی
اعلام برنامه امتحانی دوره تابستان سال تحصیلی 92-91
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و کارمندان معزز شاهد و ایثارگر
قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز
اعلام زمان تشکیل کلاسهای آقای صفوی و خانم خیری دوست در روز یکشنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان آقای مهندس صفوی
اعلام عدم برگزاری کلاسهای روز سه شنبه آقای تجلیان
زمان ثبت نام دانشجویان کارشناسی ورودی جدید
اعلام زمان شروع کلاسهای ترم تابستان
اعلام عدم تشکیل کلاسهای سرکار خانم مقدس زاده
قابل توجه كليه دانشجويان ورودي جديد مقطع كارشناسي ترمي
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید مقطع کاردانی
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید مقطع کاردانی
***اطلاعیه مهم در خصوص تغییر Ip سایت آموزش****
***اطلاعیه مهم در خصوص تغییر Ip سایت آموزش****
آزمون پایان ترم دروس آزمایشگاهی و کارگاهی خانم عطارزاده
آخرین زمان تحویل پروژه های آقای مهندس نظریانی
آخرین زمان تحویل پروژه های آقای مهندس شاهمیری
آخرين زمان تحويل پروژه هاي (استاد خباز)
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان ورودی جدید کاردانی ترمی
اطلاعیه پرداخت شهریه دانشجویان ورودی جدید (کاردانی ترمی )
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید کاردانی ترمی
فراخوان انجمن علمي دانشجويي دانشگاه جامع علمي كاربردي در ششمين جشنواره ملي حركت
اولین رویداد Innovation weekend در بانکداری الکترونیک ایران
فراخوان جشنواره خوارزمی
قابل توجه دانشجويان پودماني
*اطلاعیه مهم(قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز)*
" برگزاری جلسه مصاحبه و گزینش دانشجویان مهندسی فناوری ارشد: معمار ارشد سرویس در سیستم های جامع بانکی، مرکزآموزش علمی- کاربردی شرکت داده پردازی، اردیبهشت ماه 1392 "
حذف كنكور در دانشگاه جامع علمی كاربردی(http://www.uast.ac.ir/_layouts/Abanegan.eOrg.UAST.Body/NewsBody.aspx?ID=1437)
ثبت نام هشتمین دوره مراسم اعتکاف دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شد
اعلام فهرست چند برابر ظرفيت نيمه‌متمركز آزمون دوره‌هاي ‌مهندسي فناوري و کارشناسي حرفه‎اي ارشد(http://www.uast.ac.ir/_layouts/Abanegan.eOrg.UAST.Body/NewsBody.aspx?ID=1334)
تمدید مهلت ثبت نام كارداني فني و كارداني حرفه‌اي ناپيوسته ترمي تا 18 اردیبهشت ماه
مراسم بزرگداشت روز معلم و تقدیر از اساتید محترم مرکز آموزش عالی انفورماتیک با حضور جناب آقای مهندس فرامرز خالقی مدیریت محترم عامل شرکت داده پردازی ایران
اعلام زمان پرينت كارت و برگزاري آزمون دوره هاي مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه اي ناپيوسته
دعوت به همکاری در شرکت داده پردازی ایران در زمینه پشتیبانی شبکه
قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز
اطلاع از آخرین وضعیت ثبت نام ویژه دانشجویان پودمانی
دعوت به همکاري در شرکت داده پردازي ايران در زمينه کار با نرم افزار مجازي سازي VMware
راه اندازي سامانه خدمات آموزشي مركز

***اطلاعیه مهم در خصوص تغییر Ip سایت آموزش از 62.193.20.163 به 62.193.13.142****

 
سایت های مرتبط
شرکت داده پردازی ایران
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی
سازمان سنجش
اتوماسیون اداری
سایت های مرتبط
آیین نامه ها
سایت سرفصل دروس مصوب
سازمان وظیفه عمومی
سایت واحد استانی
لینک سایت های دیگر مراکز
سامانه های دانشگاه جامع
سامانه پرداخت الکترونیکی شهریه
سامانه کانون دانش آموختگان
سیستم جامع گسترش
سیستم جامع مدرسان
سیستم ثبت نام دوره کاردانی غیر حضوری
سرویس پست الکترونیکی دانشگاه جامع

COPYRIGHT©2011 مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران
.تمامي حقوق مریوط به مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران می باشد